WAT DOE IK?

Cultuur als management tool

Als corporate antropoloog kijk ik door een cultuurbril naar je organisatie. Ik maak je bedrijfscultuur inzichtelijk en concreet en link de losse elementen aan het grotere geheel. Zo ontdek je wat goed gaat en wat belemmerend werkt voor de strategie-uitvoering. Je ontvangt hiermee belangrijke sturingsinformatie: de organisatiecultuur als management tool.

In mijn aanpak kijk ik naar de zachte en harde aspecten in de bedrijfscultuur, dus naar gedrag, symboliek, structuren, processen en systemen. Dit leg ik naast de strategische uitdagingen van jouw organisatie. Mijn aanpak is op te delen in 4 stappen:

1.
Nulmeting
huidige cultuur

Beelden ophalen uit je huidige cultuur: wat zijn daarin belangrijke kenmerken, blind spots, wat gaat goed en wat werkt belemmerend?

2.
Mapping
gewenste cultuur

Gap-analyse van je gewenste cultuur op papier en in de praktijk: hoe congruent is dit en waar kun je op verbeteren?

3.
Custom-made
interventies

Denk aan een workshop over kernwaarden of cultuur-dilemma’s, een implementatieplan opstellen, een spiegelsessie voor leiderschap.

4.
Cultuur managen
op lange termijn

Continu inzicht in je cultuur en daarop acteren in relatie tot je strategie.

Gratis cultuur check van 1 uur? Of wil je weten wat Great Company Culture nog meer voor jouw organisatie kan betekenen?

Email me

WAAROM?

“Culture eats strategy for
breakfast”

Strategie en verandering succesvol implementeren in je organisatie lukt alleen als de organisatiecultuur ondersteunend is. Dat transformaties vaak mislukken, is veruit in de meeste gevallen cultuur-gerelateerd (Capgemini 2018, McKinsey 2018). Om groei te kunnen blijven realiseren en de beste mensen te kunnen behouden, moet organisatiecultuur veranderen, vindt 80% van de respondenten in onderzoek van Strategy& 2018.

Door organisatiecultuur centraal te stellen, krijg je inzicht in de blind spots en in belangrijke kansen en knelpunten in je organisatie, waar je vervolgens tijdig op kunt inspelen. Met die kennis kunnen we aan de slag met verandering die beklijft.

WIE BEN IK?

Judith Weuring

Ik heb een achtergrond in culturele antropologie en ruim vijf jaar ervaring als professional in de corporate wereld. Ik werk om duurzame impact te maken op organisaties en de wereld daar omheen.

Lees verder

“The only thing of real importance that leaders do is to create and manage culture. If you do not manage culture, it manages you, and you may not even be aware of the extent to which this is happening.”

Edgar H. Schein

Kennismaken?

Email me

Kennismaken?

Email me