Bouw aan jouw
great company culture.

Een geweldige bedrijfscultuur stelt organisaties in staat om boven zichzelf uit te stijgen, mensen te motiveren en te behouden, klanten te binden, en talent aan te trekken.

Bouw aan jouw
great company culture.

Een geweldige bedrijfscultuur stelt organisaties in staat om boven zichzelf uit te stijgen, mensen te motiveren en te behouden, klanten te binden, en talent aan te trekken.

Cultuurverandering
vanuit de corporate antropologie

Als corporate antropoloog kijk ik door een cultuurbril naar organisaties. Bedrijfscultuur is complex; het is het geheel van onderling gedeeld gedrag, structuur en symboliek.

Cultuur is niet maakbaar. Het is dynamisch en reageert altijd op interne en externe omstandigheden. Cultuur kan bewegen in een gewenste maar ook ongewenste richting. Het goede nieuws is dat elke organisatie kan bouwen aan een great company culture.

Cultuurverandering
vanuit de corporate antropologie

Als corporate antropoloog kijk ik door een cultuurbril naar organisaties. Bedrijfscultuur is complex; het is het geheel van onderling gedeeld gedrag, structuur en symboliek.

Cultuur is niet maakbaar. Het is dynamisch en reageert altijd op interne en externe omstandigheden. Cultuur kan bewegen in een gewenste maar ook ongewenste richting. Het goede nieuws is dat elke organisatie kan bouwen aan een great company culture.

Waarom werken
met Great Company Culture?

Waarom werken
met Great Company Culture?

Wetenschappelijk en praktisch

We combineren wetenschappelijke kennis en praktische ervaring in jouw organisatie, voor de juiste transformatie.

Bewezen begeleiding

Draagvlak creëren

We werken met jullie samen, zo beklijft de verandering en bouwen we vanaf de start aan duurzaam draagvlak in de hele organisatie.

Resultaat: binnen 6 maanden grip,

richting en tools voor jullie cultuurtransformatie

Resultaat: binnen 6 maanden grip,

richting en tools voor jullie cultuurtransformatie

We groeien hard als bedrijf. Hoe blijven we met elkaar in verbinding?

Startpunt voor een cultuurtraject is altijd een probleem of uitdaging. Een vervelende terugkerende dynamiek in het team. De communicatie loopt niet en er is onderling gedoe. Ineffectieve leiderschapsstijlen. Mensen voelen zich niet veilig om zich uit te spreken. Er is weinig motivatie en passie in de groep. Te weinig diversiteit en inclusie, teveel afstand en eilandjes, of een urgent probleem rondom integriteit. Cultuuronderzoek brengt in kaart wat de huidige situatie is. Van daaruit gaan we bouwen aan de gewenste situatie.

BLOGS

Onderzoek en artikelen
over organisatiecultuur

“Culture eats strategy for breakfast”

Peter Drucker