Een organisatie aan de praat krijgen. Mensen in beweging zetten. Verandering vormgeven. Dat vraagt om inzicht in cultuur, gedrag en systeem. Dat vraagt om de juiste impuls.

Wat voor jullie de juiste impuls is, hangt af van jullie wens tot verandering of noodzaak tot verbetering. Die wens of noodzaak uit zich bijvoorbeeld door:

Meer weten?

“Culture eats strategy for breakfast.”

Peter Drucker