Cultuuronderzoek

Vaak komen organisaties naar mij toe met een vraag of probleem in algemene termen. Even vaak is die vraag niet waar het werkelijk om gaat: die aller eerste vraag is slechts het topje van de ijsberg. Als je op dat niveau blijft hangen, is het ingewikkeld om effectieve vooruitgang te boeken. Daarom is een cultuuronderzoek nodig. Grondig onderzoek, onder de oppervlakte, geeft een beeld van de werkelijke problematiek, zodat je daarna ook de werkelijke oplossing kunt vinden. Eerst een paar stappen terug, voordat we meters vooruit kunnen maken.

Onder de vraag ‘hoe buig ik de weerstand om in mijn groep medewerkers?’ kan zomaar een communicatietekort vanuit leiderschap schuilgaan. Onder de vraag ‘hoe krijgen we meer verbinding tijdens het afstandswerken?’ ligt misschien wel de vraag ‘in hoeverre is onze organisatiestrategie nog kloppend en enthousiasmerend?’. En onder de vraag ‘hoe gaan we van een passieve naar een proactieve groep?’ kan maar zo een algeheel gevoel van onveiligheid liggen, of bijvoorbeeld een gebrek aan ondersteunende processen en structuren.

Cultuuronderzoek haalt natuurlijk nog veel meer rijke informatie op over de cultuur van je organisatie. Inclusief wat er allemaal goed gaat, wat elkaar onderling verbindt, en waar oplossingen liggen. Cultuuronderzoek onder de groep zorgt daarnaast voor draagvlak voor de door te voeren veranderingen in een later stadium. En een cultuuronderzoek biedt de gelegenheid aan mensen om gehoord en gezien te worden – vaak al een belangrijk onderdeel van de oplossingen.

Waaruit bestaat een cultuuronderzoek?

Als corporate antropoloog pas ik participatieve observatie toe. Ik participeer in de processen van jouw organisatie: ik ben aanwezig op kantoor tijdens kantooruren, ben bij (online) sessies, bij de lunch, bij vergaderingen. En ik observeer: ik neem een stap terug en bekijk van een afstand wat er nu eigenlijk gebeurt. Hierbij kijk ik naar gedrag, structuren en symboliek in je organisatie. Dit dynamische proces vul ik aan met interviews, (eventueel) een online vragenlijst en mogelijk de kernwaardenscan. Zo’n proces duurt meestal 2-3 maanden gedurende 1-2 dagen per week, afhankelijk van de grootte van je organisatie. Quick wins kunnen tijdens die eerste periode natuurlijk alvast makkelijk worden doorgevoerd.

cultuuronderzoek
cultuuronderzoek

In een cultuuronderzoek kijk ik als onafhankelijke partner naar zaken als:

  • Hoe zijn de onderlinge relaties?
  • Wat speelt er binnen een team of organisatie?
  • Hoe effectief is de communicatie?
  • In hoeverre is er veel frustratie, emotie en blijft veel onuitgesproken?
  • Wat gaat goed en wat werkt belemmerend?
  • In hoeverre dragen teams bij aan de organisatiedoelstellingen en -strategie?

Cultuuronderzoek biedt niet alleen concrete antwoorden; het is de eerste stap in jullie cultuurverandering. In het gehele traject van huidige naar gewenste cultuur, ontvang je van mij de begeleiding, coaching, onafhankelijke feedback en tools die je nodig hebt om vervolgens blijvende verandering te realiseren.

Als corporate antropoloog help ik je bouwen aan jouw Great Company Culture. Vanuit mijn eigen onderneming zet ik mijn corporate en antropologische kennis en ervaring in voor bedrijven die door verbetering in hun cultuur, willen komen tot optimale presentaties en langetermijnresultaten van hun organisatie. Dit doe ik alleen of met samenwerkingspartner(s) bij grotere opdrachten. Ik ben ervan overtuigd dat je alleen met zo’n integrale aanpak het verschil kunt maken.

Weten hoe ik met een cultuuronderzoek kan bijdragen aan jouw organisatie? Neem contact met me op!