Aanpak:

In vier stappen een great company culture

Als corporate antropoloog kijk ik naar het gehele systeem. Ik onderzoek hoe verschillende cultuur- en structuurelementen tot elkaar relateren, zodat duidelijk wordt waar de veranderpotentie zit, en zodat verandering ingezet kan worden. Die gewenste verandering implementeren we in zowel de zachte elementen van de organisatie, zoals gedrag, waarden, communicatie; als in de hardere elementen zoals structuur, beleid, doelstellingen. Een integrale benadering verwerkt in vier stappen. Elke stap kan ook los worden ingezet.

contact
stap 1

Cultuuronderzoek

Startpunt is een onderzoek van de huidige cultuur. Door de bril van de corporate antropoloog onderzoek ik wat jullie uniek maakt; wat sterk is aan jullie cultuur; en wat momenteel stagnerend werkt. Gemixte aanpak:

Kwalitatief onderzoek

In interviews en door participatieve observatie onderzoek ik jullie huidige cultuur; zowel het zichtbare, als het onzichtbare – zoals onderling gedeelde waarden, gebruiken, overtuigingen, visies die verklaren waarom de situatie nu is zoals die is.

Online scan

Een online cultuurscan op maat voor jullie gemaakt, of de kernwaardenscan, in te vullen door de gehele organisatie. Voordelen hiervan zijn een groot bereik, een kleine tijdsinvestering van de respondenten, en meer meetbaarheid.

Afhankelijk van de organisatiegrootte: 2-3 maanden.

contact
stap 1

Cultuuronderzoek

Startpunt is een onderzoek van de huidige cultuur. Door de bril van de corporate antropoloog onderzoek ik wat jullie uniek maakt; wat sterk is aan jullie cultuur; en wat momenteel stagnerend werkt. Gemixte aanpak:

Kwalitatief onderzoek

In interviews en door participatieve observatie onderzoek ik jullie huidige cultuur; zowel het zichtbare, als het onzichtbare – zoals onderling gedeelde waarden, gebruiken, overtuigingen, visies die verklaren waarom de situatie nu is zoals die is.

Online scan

Een online cultuurscan op maat voor jullie gemaakt, of de kernwaardenscan, in te vullen door de gehele organisatie. Voordelen hiervan zijn een groot bereik, een kleine tijdsinvestering van de respondenten, en meer meetbaarheid.

Afhankelijk van de organisatiegrootte: 2-3 maanden.

contact
stap 2

Gewenste cultuur in kaart

Zonder duidelijk doel kan een groep mensen geen koers houden. Jullie gewenste cultuur dient dan ook allereerst heel duidelijk te zijn voor iedereen.

Blijkt uit het cultuuronderzoek dat jullie als familiecultuur bijvoorbeeld meer zakelijk willen worden? Als traditionele organisatie meer future proof? Vanuit welke kernwaarden wordt dit gedreven? Hoe kunnen gedrag, onderliggende patronen en communicatie, maar ook structuren, processen en systemen deze gewenste cultuur ondersteunen? Welk type leiderschap past hier bij, en hoe linkt de gewenste cultuur met jullie missie en visie? 

We maken hier de blauwdruk van jullie unieke cultuur. Waarin we de gewenste situatie, met bijbehorende waarden en gedrag, heel concreet maken. Deze blauwdruk bouwen we met een groep ambassadors in de organisatie. Het creëren van draagvlak van de hele organisatie staat in deze fase voorop.

Deze fase duurt 1-2 maanden.

meer weten?
stap 2

Gewenste cultuur in kaart

Zonder duidelijk doel kan een groep mensen geen koers houden. Jullie gewenste cultuur dient dan ook allereerst heel duidelijk te zijn voor iedereen.

Blijkt uit het cultuuronderzoek dat jullie als familiecultuur bijvoorbeeld meer zakelijk willen worden? Als traditionele organisatie meer future proof? Vanuit welke kernwaarden wordt dit gedreven? Hoe kunnen gedrag, onderliggende patronen en communicatie, maar ook structuren, processen en systemen deze gewenste cultuur ondersteunen? Welk type leiderschap past hier bij, en hoe linkt de gewenste cultuur met jullie missie en visie? 

We maken hier de blauwdruk van jullie unieke cultuur. Waarin we de gewenste situatie, met bijbehorende waarden en gedrag, heel concreet maken. Deze blauwdruk bouwen we met een groep ambassadors in de organisatie. Het creëren van draagvlak van de hele organisatie staat in deze fase voorop.

Deze fase duurt 1-2 maanden.

meer weten?
stap 3

Implementatie

Bij een sterk cultuurtraject gaat het niet om incidenten oplossen, maar om blijvende verandering – voor future proof organisaties. In deze fase implementeren we de gewenste cultuurelementen. Dat gebeurt over meerdere maanden tijd, met een mix van interventies in gedrag, structuur en symboliek. Mogelijkheden zijn:

Tijdsduur implementatiefase: gemiddeld 6 maanden.

email mij voor meer info
stap 3

Implementatie

Bij een sterk cultuurtraject gaat het niet om incidenten oplossen, maar om blijvende verandering – voor future proof organisaties. In deze fase implementeren we de gewenste cultuurelementen. Dat gebeurt over meerdere maanden tijd, met een mix van interventies in gedrag, structuur en symboliek. Mogelijkheden zijn:

Tijdsduur implementatiefase: gemiddeld 6 maanden.

email mij voor meer info
stap 4

Continu monitoren en bijsturen

Tot slot is het belangrijk dat alle ingezette verandering ook beklijft. Dit is doorlopend en continu te monitoren; deze output vormt sturingsinformatie voor management én de groep zelf, zodat daarop de juiste interventies gezet kunnen worden. Iedereen is eigenaar in dit proces. Monitoring kan op twee manieren:

Online & kwantitatief

Per kwartaal, semester of jaar voeren we online metingen in om te bepalen wat de voortgang is van alle meetbare cultuurgerelateerde aspecten.

Fysiek & kwalitatief

Door participatieve observatie, voortgangsgesprekken, coaching en workshops achterhalen hoe jullie geweldige bedrijfscultuur zich verder ontwikkelt.

Deze fase is on-going en geautomatiseerd. Doel is continu inzicht en resultaat, met zo weinig mogelijk effort.

contact
stap 4

Continu monitoren en bijsturen

Tot slot is het belangrijk dat alle ingezette verandering ook beklijft. Dit is doorlopend en continu te monitoren; deze output vormt sturingsinformatie voor management én de groep zelf, zodat daarop de juiste interventies gezet kunnen worden. Iedereen is eigenaar in dit proces. Monitoring kan op twee manieren:

Online & kwantitatief

Per kwartaal, semester of jaar voeren we online metingen in om te bepalen wat de voortgang is van alle meetbare cultuurgerelateerde aspecten.

Fysiek & kwalitatief

Door participatieve observatie, voortgangsgesprekken, coaching en workshops achterhalen hoe jullie geweldige bedrijfscultuur zich verder ontwikkelt.

Deze fase is on-going en geautomatiseerd. Doel is continu inzicht en resultaat, met zo weinig mogelijk effort.

contact