Cultuurverandering Realiseren

Cultuurverandering wordt vaak gezien als dé oplossing voor de uitdagingen waar een organisatie mee te maken heeft. De manier waarop die cultuurverandering wordt uitgevoerd is echter heel bepalend voor het slagen van zo’n cultuurverandering. Cultuur is complex: het is het geheel van gedrag, structuren en processen, symboliek, patronen en overtuigingen van een groep mensen in een organisatie. Je kunt bedrijfscultuur dan ook niet zomaar in z’n geheel veranderen.

En dat zou je ook niet moeten willen; in elke bedrijfscultuur zitten prachtige sterke elementen om te respecteren, te behouden en op voort te bouwen. Cultuur is dynamisch door continue interne en externe beïnvloeding. Cultuur ontwikkelt dus zichzelf, en is niet maakbaar. Maar zeker wel beïnvloedbaar. Die beïnvloeding op alle levels in een organisatie (leiderschap en medewerkers; teams en individuen) gaan er toe leiden dat ongezonde cultuurelementen naar de achtergrond verdwijnen. Met interventies in gedrag, structuren en symboliek, beïnvloeden we de huidige situatie op weg naar de gewenste situatie.

cultuurverandering realiseren
cultuurverandering realiseren

Om daar te komen is allereerst een grondig onderzoek nodig om de huidige cultuur in kaart te brengen. Wat gaat er goed en wat werkt belemmerend in de huidige cultuur? Vervolgens dient de gewenste cultuur bepaald te worden, bijvoorbeeld met behulp van de kernwaardenscan. Een zo duidelijk mogelijk startpunt en eindpunt is de basis voor effectieve cultuurverandering. Als je cultuurverandering goed aanpakt, levert het je bijvoorbeeld op:

  • Meer vertrouwen onder medewerkers en leidinggevenden
  • Verandering in vastgeroest en Ingesleten gedrag
  • Betere samenwerking binnen de organisatie
  • Grotere tevredenheid en betrokkenheid binnen de organisatie
  • Betekenisvolle dialogen en makkelijker bespreekbaar maken van negatieve signalen
  • Krachtige besluiten als organisatie
  • Teams die uitblinken in effectief gedrag
  • Verminderde spanningen, ziekteverzuim en/of vertrek
  • Verkleinen van imagoschade

Verandering in cultuur vindt niet van vandaag op morgen plaats. Het vraagt van jou en je organisatie inzet, geduld en lef.  Ik ondersteun je hierbij door het trekken van het overkoepelende programma, ik faciliteer jullie en heb een aanjagende rol.

Als corporate antropoloog help ik je bouwen aan jouw Great Company Culture. Vanuit mijn eigen onderneming zet ik mijn corporate en antropologische kennis en ervaring in voor bedrijven die door verbetering in hun cultuur, willen komen tot optimale presentaties en langetermijnresultaten van hun organisatie. Ik ben er van overtuigd dat je alleen met zo’n integrale aanpak het verschil kunt maken.

Bespreken wat een cultuurverandering jouw organisatie kan opleveren? Neem contact met me op!