Tools

Tools die bijdragen aan het bouwen van een sterke bedrijfscultuur.

TOOL 1

Toolkit voor managers

In 2019 zat 17% van de totale Nederlandse work force thuis met burnout klachten. Naar schatting stijgt dit percentage de komende maanden naar 56% (!), als gevolg van Covid-19. De kans is groot dat je deze stijging al terug ziet in de ziekteverzuim- en verlooppercentages in jouw organisatie. Managers kunnen een veel grotere rol gaan spelen dan nu, in het terugdringen hiervan.

Als manager heb je over het algemeen een goed beeld van de werkdruk en de sfeer in je team. Je zit dichtbij genoeg om goed zicht hebben op alles wat er bij je teamleden gebeurt. Wat er goed gaat, maar ook waar het minder goed gaat. Klachten die horen bij ongezonde stress of (beginnende) burn outs, zou je vanuit jouw positie dan ook snel moeten kunnen signaleren bij je teamleden.

In theorie. Want in de praktijk moet je als manager vaak heel veel ballen tegelijk in de lucht houden, en ben je ook niet per se opgeleid om dit soort klachten in je team te signaleren. Laat staan om daar de juiste acties op te ondernemen.

Daarbij helpt deze toolkit je op weg. Zet de tools in, zodat jij zometeen niet met een half team al het werk moet zien af te krijgen; zodat jouw teamleden fit blijven; én zodat de verzuimcijfers van jouw organisatie binnen de perken blijven.

Laat je naam en e-mailadres achter en je ontvangt de Managers Toolkit meteen in je mailbox!

TOOL 2

Kernwaardenscan

Kernwaarden geven weer wat je (als groep) belangrijk vindt. Hoe kom je achter je kernwaarden? Een handig startpunt daarvoor is deze online kernwaardenscan. Uit deze scan rolt een long list van de door alle respondenten meest genoemde waarden.

Bij kernwaarden kun je denken aan woorden zoals ‘resultaatgericht’, ‘ondernemend’ of ‘integer’. Maar daarachter ligt het unieke verhaal van jouw organisatie of team. Dit verhaal werkt als het goed is heel inspirerend. En zorgt in de organisatie voor onderlinge verbinding.

Belangrijk is om de waarden zo concreet mogelijk te maken. Dat doen we door met elkaar per kernwaarde te bekijken: welk gedrag hoort hier in onze organisatie wel en niet bij? Hoe spreken we elkaar er op aan? Wat betekent dit voor onze onderlinge manieren van samenwerken? Voor onze huidige manier van communiceren? De uitdaging is om de kernwaarden zo concreet mogelijk te maken. Dan bieden ze richting voor alle leden van je organisatie. Ze fungeren dan ook als een hand rail bij het nemen van beslissingen.

Uiteindelijk wil je als organisatie 3-5 kernwaarden. De online kernwaardenscan is bedoeld voor teams of organisaties en geldt als startpunt bij het in kaart brengen van de gewenste cultuur. Nieuwsgierig? Stuur een mail via onderstaande knop.

kernwaardenscan

TOOL 3

Team development met DISC

De DISC methode is een hulpmiddel om inzicht te krijgen in gedrag en communicatie van jezelf en anderen. De grondbeginselen ervan zijn gelegd door Carl Jung in 1921. Door mensen in te delen in introvert versus extravert, en in voelen versus denken, krijg je vier basisprofielen die samengevat worden in de letters DISC: Dominantie, Invloed, Stabiliteit en Conformiteit.

Je eigen DISC profiel kennen is een hulpmiddel tot groter zelfinzicht: waar zitten je sterke kanten en je uitdagingen? Het DISC profiel van de ander kennen, helpt je om beter te begrijpen hoe je met diegene effectief communiceert. Ken je de DISC profielen van je hele team, dan is dat een sterke basis voor effectieve communicatie en samenwerking, beter onderling begrip en verbinding. 

Het invullen van de DISC vragenlijst kost je 15 minuten en leidt tot een uitgebreid persoonlijk profiel. Dat is al relevante informatie op zich. Maar door de profielen van alle teamleden samen te voegen, zien we waar jullie als team elkaar aanvullen. En waar de uitdagingen zitten.

Is je collega altijd overal en nergens met z’n gedachten? Is een ander teamlid altijd conflicten aan het opzoeken? Ben je met één collega altijd 15 minuten kwijt aan vermoeiende koetjes en kalfjes gesprekken? Loopt het niet lekker in je team, vallen resultaten tegen, is er weinig onderling begrip? Dan geeft DISC jullie bijzonder waardevolle tips en inzichten. Met (reflectie)oefeningen kunnen we dan vervolgens aan de slag voor verdere teamontwikkeling.

DISC informatie