Bouw aan een
great company culture.

In succesvolle organisaties werken strategie en cultuur optimaal samen. Hoe zit dit in jouw organisatie? Ik geef je inzicht vanuit de cultuur en help je van daaruit te bewegen richting een future proof organisatie.

HOW

Cultuur als startpunt

Als corporate antropoloog kijk ik door een cultuurbril naar organisaties. Bedrijfscultuur is complex en bestaat uit meerdere lagen; het is het geheel van onderling gedeelde gedragingen, waarden, opvattingen en veronderstellingen, systemen, structuren en symboliek.

Cultuur is niet maakbaar. Het is dynamisch en reageert altijd op interne en externe omstandigheden. Die beweging van cultuur kan gaan in een gewenste maar ook ongewenste richting, zichtbaar in worstelingen zoals hierna.

Herkenbaar? Het goede nieuws is dat elke organisatie kan bouwen aan een great company culture.

Herkenbaar?

 • Er is een vervelende terugkerende dynamiek in onze organisatie.
 • Er zijn interne communicatieproblemen, we missen structuur of duidelijkheid.
 • Mensen voelen zich niet gemotiveerd of veilig om zich uit te spreken.
 • We komen in onze meetings altijd in dezelfde tijdrovende cirkelredenatie terecht.
 • Er was een reorganisatie/fusie/overname en nu botsen de verschillende culturen.
 • Sommige afdelingen of teams werken heel moeizaam samen.
 • Medewerkers zijn gefrustreerd of er is al langere tijd negatieve energie.
 • Het lukt niet onze transformatie succesvol door te voeren.

WHY

“Culture eats strategy for
breakfast”

Organisaties kunnen alleen succesvol zijn wanneer strategie en cultuur met elkaar in lijn zijn. Dat grote strategische transformaties tegenwoordig vaak mislukken, is in de meeste gevallen cultuur-gerelateerd (Capgemini 2018, McKinsey 2018). Om groei te kunnen blijven realiseren en de beste mensen te kunnen behouden, moet organisatiecultuur veranderen, vindt 80% van de respondenten in onderzoek van Strategy& 2018

Het beïnvloeden van cultuur kan dus wenselijk zijn wanneer bepaalde elementen in die cultuur bijvoorbeeld een succesvolle uitrol van strategie of transformatie tegenhouden. Strategie en cultuur zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden; dit speelveld in kaart brengen en daar continu op reageren en sturen is voor organisaties in deze VUCA wereld een essentiële management tool.

RESULTAAT

 • minder
  ziekteverzuim

 • kwaliteit
  en innovatie

 • sterke
  eigen DNA

 • minder
  inefficiënties

 • happy
  workforce

RESULTAAT

 • minder
  ziekteverzuim

 • kwaliteit
  en innovatie

 • sterke
  eigen DNA

 • happy
  workforce

 • minder
  inefficiënties

Bedrijfscultuur in new tech’s: lessons learned voor future proof organisaties verzameld in deze whitepaper.

WHAT

De aanpak

Als onafhankelijke derde breng ik je bedrijfscultuur in beeld inclusief de blind spots, maak ik concreet wat de sterke- en verbeterpunten zijn, en help ik bouwen aan een succesvolle cultuur in lijn met de strategie. Dit is een diepgaand onderzoek en is niet te doen in 1 dag tijd.

Startpunt is een concrete uitdaging, pijn of behoefte bij leiderschap. In mijn aanpak combineer ik antropologische met meer corporate en meetbare methoden. Dit raakt zowel de harde kant van de organisatie – structuur, strategie, transformatie, doelstellingen, beleid; als de zachte kant – waarden, voorbeeldgedrag, principes, symboliek. Alleen dan is het mogelijk echt verschil te maken richting een succesvollere organisatie.

De aanpak is intuïtief en afhankelijk van de situatie, en is globaal terug te zien in vier onderdelen:

1.
Nulmeting
huidige cultuur

Wat zijn belangrijke kenmerken, blind spots, wat gaat goed en wat werkt belemmerend in de huidige cultuur?

2.
Plan voor
gewenste cultuur

Hoe ziet de gewenste cultuur er uit en waarom, hoe expliciet is deze en hoe succesvol is de aanpak?

3.
Custom-made
interventies

Cultuur beinvloeden: bijvoorbeeld door een feedbackmaand, spiegelsessie voor leiderschap, oefenen met nieuw gedrag.

4.
Gewenste cultuur
op lange termijn

Continu inzicht in cultuur in relatie tot strategie, door meting en participatieve observatie, en daarop acteren.

“We want to understand what works here rather than what worked at any other organization.”

Laszlo Bock, Google

WIE BEN IK?

Judith Weuring

Ik heb een achtergrond in culturele antropologie en ruim vijf jaar ervaring als professional in de corporate wereld. Ik werk om duurzame impact te maken op organisaties en de wereld daar omheen.

Afhankelijk van het vraagstuk neem ik de rol in van onderzoeker, adviseur, frisse blik, gespreksbegeleider, feedback gever, procesbegeleider, klankbord, trainer.

Kennismaken?