Paper – 10 minuten

Toekomstbestendige organisaties. Hoe gaan we samen verder, nu en na de coronacrisis?

Over wendbaarheid, een flexibele mindset, betrokkenheid, generatiediversiteit en innovatief vermogen.

‘Hoe gaan we samen verder, nu én na de coronacrisis?’

Dat was de vraag die we wilden onderzoeken. Zodat we vandaag bouwen aan de organisatie van morgen. In die organisatie van morgen is een aantal zaken belangrijk: wendbaarheid, een flexibele mindset, betrokkenheid, generatiediversiteit en innovatief vermogen, zo ondersteunt ons onderzoek.

Wij delen hierbij de meest opvallende inzichten inclusief tips om daar op in te spelen als organisatie. Let wel: hierbij gaat het om tips en ideeën welke wel enige aandacht, rust en een beetje tijd behoeven.

Dit onderzoek is mede tot stand gekomen met inzet van 7 student stagiairs van de Faculteit Sociale Wetenschappen en Holland Consulting Group onder begeleiding van Jorieke Markerink & Judith Weuring.

De belangrijkste uitkomsten en inzichten:

1. Hoe meer veranderingen in dagelijks werk, hoe meer conflict tussen generaties. 
In de samenleving ontstaat er afstand tussen generaties. Niet alleen fysiek, maar ook mentaal. Uit ons onderzoek blijkt dat deze spanningen ook voelbaar zijn op de werkvloer. Terwijl samenwerking en verbondenheid hard nodig zijn om topprestaties te leveren. Juist in crisistijd. Een sterke onderlinge communicatiecultuur is essentieel om samenwerking en verbinding te bevorderen tussen de verschillende generaties. Dat kun je op verschillende manieren doen. Deze zijn niet alleen nu, maar ook in de toekomst effectief.

2. Hoe meer wendbaarheid organisaties tonen tijdens de coronacrisis, hoe rooskleuriger medewerkers de toekomst van hun organisatie zien. 

Wendbaarheid was nogal een ‘buzz word’ deze periode, en volgens velen DE oplossing om als organisatie effectief te reageren op de coronacrisis. Structuren en processen kunnen verander- en reactievermogen tegenhouden en daarmee de wendbaarheid van de organisatie. Hoe beter en sneller een organisatie er in slaagt om de bestaande structuren en processen los te laten (indien nodig), hoe meer vertrouwen medewerkers hebben in de toekomst van hun organisatie – zo blijkt uit ons onderzoek. Kwestie van het bureaucratische monster terug in zijn hok dwingen.

3. In crisistijd blijven inspelen op kansen en focus houden op innovatie, brengt een organisatie meer betrokken personeel. 

Veel organisaties reageerden op de crisis door vol te focussen op het controleren en beheersen van de financiële risico’s, met als doel bedrijfscontinuïteit. Innovatie en kansen zien lijkt in zo’n fase voor veel organisaties niet de prioriteit – laat staan haalbaar. Echter een focus op innovatie, juist in zo’n crisisperiode, blijkt een belangrijke sleutel te zijn voor meer betrokken personeel. Betrokken personeel is de basis voor een organisatie in crisis, waarin iedereen veel extra inzet moet tonen. Hoe kun je dan toch focussen op innovatie en kansen, als (financiele) mogelijkheden steeds kleiner worden en niemands hoofd er naar staat? De lange termijn in beeld houden, is hierbij essentieel.