‘In tijden van stress komen de échte ondernemers bovendrijven’

Artikel – 4 minuten

Artikel – 5 min

Verwarring is vernieuwing

Veel bedrijven zijn de afgelopen periode door een stroomversnelling gegaan. Ze moesten op hetzelfde moment hun beslissingsprocessen versnellen, productiviteit verhogen, technologie en data op andere manieren gebruiken én zeer innovatief zijn (McKinsey). De vraag is of hun ‘business as usual’ weer terugkomt: in de VUCA (Volatile Uncertain Complex Ambiguous) wereld waarin we ons bevinden, zullen we continu moeten blijven inspelen op snelle en intense (economische) veranderingen. Hoe doe je dat?

Dat doe je met écht ondernemerschap, zegt Gerdy Pusceddu-Smoes – aan het roer van familiebedrijf Rensink B.V. Ze loodste met haar positieve mind set haar organisatie in 2008 door de financiële crisis heen, en doet nu hetzelfde in de (post-)coronacrisis. In een bijzonder inspirerend interview leerde ze ons wat echt ondernemerschap in crisistijd is en waarom het essentieel is.

‘Toen ik het bedrijf van mijn vader tijdens de financiële crisis overnam, vonden velen dat geen handige zet. Ik dacht juist: the only way is up’.

Echte ondernemer; dit word je niet maar bén je. ‘Het zijn mensen die altijd bezig zijn. Die van alles geïnspireerd raken. Het zijn de echte doeners, de lui die kansen zien. En die hun medewerkers meenemen in hun enthousiasme. Dat is niet alleen goed voor hen, maar ook voor het bedrijf.’ Wat levert dat dan op voor een organisatie, écht ondernemerschap? Een organisatie met nauwelijks personeelsverloop en laag ziekteverzuim. Waar mensen open kunnen zijn over fouten die worden gemaakt; zonder een gevoel van angst of onveiligheid. En waar mensen meedenken over hoe de organisatie veder kan komen.

Sterk leiderschap met een flinke dosis ondernemerschap in het bloed, is misschien wel het meest bepalend voor zo’n succesvolle organisatie. En zeker in een (post-)crisis doe je dat zo.

7 Gouden Tips van een rasondernemer:

(1) In een hectisch ‘nu’, kijk je ver vooruit

De crisis raakt ondernemingen op veel verschillende manieren en momenten. Bij Rensink B.V. vielen direct opdrachten op grote schaal weg. Wat werd daar besloten? ‘Mensen aannemen! Juist voor de lange termijn. Want naar de toekomst kijkend gaat het gewoon weer goed met ons bedrijf hoor!’ Bij Rensink B.V. was er de financiële ruimte. Maar vooral ook het lef om die ondanks de crisis in te zetten. Dat is wat je nodig hebt; want vooruit kijken en daarop anticiperen – dat kan altijd. Het is belangrijk nú in te zoomen op de relevantie van de bedrijfsvoering op de lange termijn, juist omdat de wereld er na een crisis anders uit ziet:

‘Ik ben net de mode. Ik ben nu al bezig met voorjaar 2021.’

(2) Loslaten van je ego om relevant te blijven

Om snel in te spelen op zo’n plotseling veranderde situatie, zul je dingen anders moeten doen dan je gewend bent, en dan waarvoor je opgeleid bent of waar je van nature goed in bent.

‘Restaurants hadden ook niet verwacht dat ze hun
3 sterren-maaltijden aan de deur zouden afleveren.
Maar dat doe je nu eenmaal, want je bent ondernemer.’

Bied iets goedkoper aan dan normaal, denk meer dan normaal mee met je klanten, ontwikkel een andere dienst of product. En stap hiermee over je eventuele weerstand heen, om mee te kunnen komen in de veranderende wereld.

(3) Staan voor je mensen

Ook in de afstandssamenleving die ineens was ontstaan, moesten wij fysiek bij klanten thuis komen bij wie, door begrijpelijke angst met betrekking tot de fysieke risico’s, de beleefdheidsnormen naar achteren waren geschoven. Mijn mannen kregen daarmee behoorlijk wat te verduren. ‘Natuurlijk sta ik dan voor mijn mannen!’ Met echte steun en integriteit op het moment dat het er toe doet, krijg je zoveel vertrouwen terug van je groep.

(4) Eigen initiatief bij mensen stimuleren

Ondernemerschap zit zeker in onze groep: mijn mensen zien kansen, zijn creatief, denken mee met de opdrachtgevers. ‘Ik vind het heel belangrijk om te ondersteunen dat mensen zelf ook goed meedenken over hun vakwerk. Die weten dat veel beter dan ik.’ Mensen die zelf met initiatieven kunnen komen verhogen echt de kwaliteit van je bedrijf.

(5) Focus op jouw zichtbaarheid

Ook voor ondernemers of bedrijven die het moeilijk hebben, raad ik aan: blijf zichtbaar. Maak contact, investeer in netwerken. Juist voor de periode na de crisis.

‘Eens is deze crisis voorbij, en als je nu niets doet sta je dan met 10-0 achter.’

(6) Duidelijkheid, directe communicatie en feedback

‘Er zijn bij ons duidelijke regels en daarover is er directe communicatie en ook feedback wanneer iemand zich er niet aan houdt.’ Zeker in een tijd van crisis is duidelijkheid key. ‘Mensen weten daardoor goed wat ze aan je hebben en daardoor blijft het voor iedereen leuk.’

(7) Sta tussen je mensen in plaats van erboven

Als echte ondernemer ben je een leider die de organisatie vooruit wil duwen. Mét je groep mensen, dus niet alleen op de apenrots.

‘Ik loop niet vooraan; ik loop er tussen, maar ik geef wel de richting aan.’

Zo houd je een geïnspireerde en gemotiveerde groep mensen. Een crisis moet je ten slotte samen door komen.

Gebruik deze zeven punten als kompas, dan kun je het échte ondernemerschap in jezelf én in je bedrijfscultuur aanwakkeren.

Dank aan Gerdy Pusceddo-Smoes voor het interview en Jelte Vegter als co-auteur.